سکوت

از سر بی حوصلگی یا اندوه

به چه می اندیشیش نامعلوم

بر می خوری به چند جمله بسیار ساده

ساده

خیلی ساده تر از آنچه میشد باشد

"سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار

شاید هنوز به چیزهایی پایبندم " :

آری برادر . این چنین می اندیشم من .

و شاید تو هنوز

و شاید تا همیشه

این دو خط را هضم نکنی .

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید