توبه گرگ

 

 

هنوز از این همه حقه منگم

تو با لبخند خودت من و باز رامم می کنی

می گی که می دونی من چی می کشم

دیگه تکرار نمی شه منو ببخش

ولی من می دونـــــــم بخششِ دوباره تو

بازم میشه یه اشتباه

یا یه افسوس تکراری

توبه گرگ مرگــــــه

این مثل از خیلی قدیما پابرجاست

من بگم ببخشمت یا نبخشمت

چه چیزی فرق می کنه تو دل این ماجرا؟

باشه من می بخشم و چشممو می بندم

چون که من عاشقم و از نبـــــودنت بیـــــزارم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید