شبانه

یک شب گرم تابستانی

  چشم در چشم ستاره ها زیر سقف آسمان ، از درون مشغولم

فکر میکنم به شب

فکر میکنم به تو

فکر میکنم به سرنوشت

در خیال و فکر خود

با  زندگی 

به زندگی

به نحوه گریز از روزمرگی مشغولم

/ 0 نظر / 5 بازدید