خلعی

مرا کشان کشان رساندی به این ورطه غم بار

حالا من و توییم غریق در این حاثه ، مصیبت بار

امروز روز سرخوشی بدخواه بدگوی  است

فردا تنهایی و غم ،

برای تو برای من برای جگر پاره بی ملجاست

 

/ 0 نظر / 10 بازدید