ناگفته های مرد سنگی

گوشه ای که سر ریز میکند روح آشفته من

خدا حافظ همنورد

        چشم در چشم قله ای              آنسوتر از کمان                       به بلندای آسمان                    پیله نکن ،                                  برو                       به خدا میسپارمت .
/ 0 نظر / 6 بازدید

سرانجام آدمیت

  سنگ میکشیدیم بر دوش        سنگ الفاظ را                                          سنگ قوافی را                                   . و از استمرار تحجر و استبداد مینالیدیم                                        (آی احمد خوشبحالت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
3 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
12 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آذر 81
1 پست
دی 78
1 پست
عشق
17 پست
شعر
150 پست
غم
9 پست
طلاق
9 پست
روزمره
90 پست
گناه
1 پست
مرگ
10 پست
فقر
1 پست
داستانک
6 پست
بیستون
3 پست
ترانه
4 پست
حادثه
2 پست
ستاره
1 پست
طبیعت
1 پست
کوهنوردی
4 پست
رپ
4 پست
فیزیک
1 پست
لجور
1 پست