جدا

صدای برگ های تازه رسته باغ 

بهار

آشیانه هنوز خالی کلاغ

رعد های بی صدا

و من مصمم به ادامه 

با تصمیم ترک و حذر .

همیشه ماندن دلیل ادامه نیست .

گاهی لازم است خشن تر ادامه داد

جدا .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید