مجنونی

با هم نشسته ایم در این گوشه تنهایی

اندیشه امروز و اندیشه فردایی نیست 

سرمست و گیج از این نشستن به هنگام

نه لیلی و مجنونی و پروایی

که هر دو تن

چه بی پروا دل به قصه های عاشقانه داده ایم .

/ 0 نظر / 3 بازدید