دلداری

تو آدمی هستی که سعی کردی پاک بمونه

همیشه از زیر بار خیانت و گناه فرار کردی

تا افق دیدت (تا ابد ) باز بمونه

صبور باش صبور باش

صبور تر از اونچه بودی

قوی باش قوی باش

قوی تر از اون چیزی که باید باشی

زندگی ادامه داره ، تجربه نشون داده

شب های سرد ، یخ زده ، 

هر چی بلند ، هر چی سیاه 

با درخشش خورشید تو آسمون ، ته میکشن به پایان میرسن 

بذار همه بگن مشکل تو اینه که ساده ای

بذار همه بگن مشکل تو اینه که غیرت داری

نصیحت من رو گوش کن بچه

به نظر من بخندن بهت و بگن یارو غیرتیه

خیلی بهتر از اونه که خودت خون گریه کنی

و همه بگن از بی غیرتیه .

چشمات رو باز کن ، باز کن

دور و برت رو نگاه کن ، نگاه کن

گردنت رو راست کن ، راست کن

خوب ببین دور و برت چه خبره 

لازم نیست فریب جمله های با کلاس  مد روز رو بخوری

این وضعیت برزخی که توشی هم تموم میشه

پاکا به پاکا میرسن 

بدی هم بعد از یه مدت منتفی میشه .

اما بدون من یکی به تو و ایده هات معتقدم

تو آدمی هستی که سعی کردی پاک بمونه

همیشه از زیر بار خیانت و گناه فرار کردی

تا افق دیدت (تا ابد ) باز بمونه .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید