اختتامیه

در این وبلاگ دیگر چیزی نوشته نخواهد شد .

پایان

/ 2 نظر / 48 بازدید
نمیدونم

-دیگر نمی نویسی؟ -دیگر نمی نویسم! -اما چرا؟ -چرایی ندارد این انتها. دیگر نمی نویسم. -جادوی واژه ها را چه خواهی کرد؟ -هیچ. بگذار به تاراج رود! تا ابد. تا همیشه. -اماااا این "تا ابد"، هرگز نمیشه!!!

دیگرننویس.... دیگرقلم را به رنج این نوشتنها نکشان... هرگز ننویس..... قسم به این قلم.... نوشتن دیگر برای تونیست.....