ترانه رفتن

وقتی از من دور میشدی 

آسمون گریه می کرد

پرنده ها از شاخه ها پر میزدن

رعد و برق کوها رو تسخیر خودش میکرد .

نرو نرو 

دورشدنت سنگین ترین غم دنیارو رو سرم آوار میکنه .

نرو نرو

توی تنهایی و غربت

دل من 

غمنامه نجوا میکنه .

/ 0 نظر / 6 بازدید