قاصدک

قاصدک  غوطه ور  در شاش سگ !


و پژمردگی عاقبت لو رفتن لطافت هادر میان گناه است  نه فریاد اعتراض !


و خیانت جرمی بی پاسخ نیست  فراموش شده در قانون انعکاس .


ما که رفتیم تو منتظر باش تا شمشیر عدالت به دونیم کند گناهکاران را ..

/ 0 نظر / 19 بازدید