پست های ارسال شده در دی سال 1387

تناوب اندوه

گم شدم جایی نه آسمان نه زمین بین رفت آمدهای روزمره همه کس                                            همه جا   سنگینی باری بر دوش زیر باران نگاه ،                    نگاه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید