ترانه

هنوز اشک چشمات جاریه

که می رسی به دست من

بگیر دستمو رها نکن

اگه حتی موج سیلاب داره میکشه تورو 

بیا دستمو بگیر 

رها نکن رها نکن 

مث قصه های بچگی ساده ای 

مث آرزوهای جوونی گرم و داغ

قصه ها آرزوها مال دنیای عاشقاست 

اگه حتی ماجرای روز بعد معلوم نی 

بیا دستمو بگیر 

رها نکن رها نکن

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید