نصیحت

ناشکری نکن 

روزگار مرا ببین همشهری

دنیا پر از نشانه بود و من ندیدم

در ارتفاع پست سخت برف می بارید

اما آن بالا دست ستیغ کوه های بلند

سرد ولیکن آفتابی بود 

شاید من امید نبستم و خیلی زود برگشتم

انصرافی ساده از ادامه مسیر

حالا نشسته ام بر کنار جویبار خاطرات

اما 

چه فایده !

/ 0 نظر / 9 بازدید