اولین نامه تو

 

 

نامه ای تو دستمه

 اولین نامه که تو نوشته ای برام

با شعف باز میکنم تا بخونم

با مرور خاطرات یازده ساله این عشق مدام

هر چقدر زور میزنم توش اثری از تو و عشق پیدا کنم

خبری نیست از عشق

فقط برام گذاشتی ی قرار !

سی ام دی ساعت ده

دادگاهی جهت بررسی پرونده

و طلاق .

/ 0 نظر / 11 بازدید