سکانس فوتو

زمان زیادی گذشته

بیش از ده ،

بیش از  بیست ،

 چهل دقیقه می شود .

این شکاف  بدقلق

اندکی کرم میریزد

کمی داخل ، کمی بیرون ، کمی بالاتر

جستجوی گیره

تعادل در حرکت

طول یک انگار تا ابد می تازد !

کارگاه یک

طول بعدی تعویض

دو کلاهک دارد

سرطنابش نمای زیبایی دارد

چند عکس برمیداری

کفشت را میپوشی

آی آن بالایی

حمایت آماده؟

در پی رد طناب

تا کلاهک چیزی نیست

چپ چپ ، پاگستر بالا

زیر آن یک شکاف معکوس

قطرهای آب جاری اندکی خیسش کرده

مشتی معکوس میگیرم

ضربه ای کوچک به سر انگشتان

اوه اوه ، دوست من مار اینجاست!!!

چاره ای نیست دیگر

حذف گیره واجب !!

(مار کار دارد آنجا

ما کار داریم حالا )

حرکت سنگین شد ..

یکبار تلاش

دوبارتلاش

خوب جمع کن ، حل شد کراکس

و چقدر کارگاه خوب است

وچقدر فرود خوب است

بد نبود صد متری شد ..

/ 0 نظر / 8 بازدید