ای کاش ای کاش !

تو با مهربانی کودکانه ات به من می گویی : ای کاش می توانستم !

ای کاش !

زندگی در حصار آرزوهایی که هرگز گفته نشد

عاشقانه هایی که خوانده نشد

عشق های بی شروع

یا نافرجام

یا بی هنگام

خلاصه شدن در ابتدا و انتهایی گنگ و تاریک و سرد و بی روح

تنها توقف خواسته یا ناخواسته زمان - مکان

در حقیقت : انتها بی انتها .

/ 0 نظر / 15 بازدید