تمرین گره

تمام دلگیری هایم !

خلاصه شده در تلاش برای باز کردن گره

گره ی پیشانی 

گره ی روح

گره ی زندگی

اما کور و بسته مانده است 

گره هایی که یکی پس از دیگری روی قلب می زند

این دوست ، آن یار 

از سر آزمودن توان

یا فقط یک بار امتحان .

/ 1 نظر / 10 بازدید