امیدواری

مثل این بارون پاییزی

از این نمناکی پر عطر لبریزی

نه سردی ، نه گرمی 

نه حتی دردناکی زخمهای کهنه اما باز

سد راهت نیست

و تو

به این جان کندن ، به آن آینده موهوم ،

پاک و معصوم عشق می ورزی

/ 0 نظر / 8 بازدید