خاطره

بعد از ظهر خاکستری یک روز تعطیل

خیابان ولی عصر با چهره پاییزی وسط فصل زمستان

سیاهی راه راه سربالا 

گهگداری یکی دو ماشین عبوری

چند تایی عابر

مخفی کاری های یک زوج عاشق تازه بالغ در ملاء عام

و این تمام خاطره هایم از حادثه های امروز است .

/ 0 نظر / 5 بازدید