خدا حافظ همنورد

 

      چشم در چشم قله ای
             آنسوتر از کمان
                       به بلندای آسمان
                    پیله نکن ،

                                 برو
                       به خدا میسپارمت .

/ 0 نظر / 4 بازدید