حق انتخاب

گوش میدهم در سکوت

چند دشنام

جند تهمت

چند نفرین چند ناله

و چند روزی  بعد :

سکوت و صبر من

و عذرخواهی تو

یک دو راهی بیشتر نیست :

یا همیشه به خاطر بیاورم سیاهه تو را

یا بخشش و فراموشی  کل ماجرا

خوب خودت میدانی

انتخاب ساده است  برای تو ..

و من

باز سکوت میکنم .

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید