نقاشی

برای ترسیم این حادثه

لزومی ندارد معجزه کنی

مثلا داوینچی باشی در فلورانس

یا رپین باشی در کنار رود ولگا

یا حتی نقاشی مثل پیکاسو باشی

تنها خطی بکش ممتد و سیاه

که خط تازه ترسیم دیگری در نزدیکی انتها قطعش کرده است

و بعد از این تقاطع

و بعد از این حادثه

عشق و دیگر هیچ .

/ 0 نظر / 5 بازدید