شبانه

تمامی شب به انتظار سپیده دم نشسته 

سحرگاهان 

 الهه درخشش و گرما: خورشید

گرفته تر از هر کسوفی 

با درنگ طلوع کرد .

انتظار حماقتی است نا مانوس و بی نتیجه

ای کاش 

مثل همیشه و موافق انتظار 

اندکی شتاب میکردم .

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید