چند بعدی

آدمی که یک بعد ندارد 

گاهی شعر می نویسد

گاهی روی بلندی می ایستد

گاهی به اعماق غوص می رود

و بعضا بارها ، چندباره متولد می شود

اما خب در در این میان تنها یک چیزی قطعیست 

آدمی یک روزی خاموش می شود !

و به یک باره و کاملا جدی

تمام و کمال می میرد .

/ 0 نظر / 16 بازدید