نازنین

نه آسمان نه در زمین 

به مثل تو نازنین ،

 نبوده است اینچنین

سکوت می کنم بگو ، چه صادقانه شرح می دهی

چه پاک و دلبرانه و قشنگ

بگو  بگو

از گذشته ها بگو

بگو از ترانه ها بگو

از عشق ها ، خیال ها

بگو از انتهای آنچنین

بگو از ابتدای اینچنین .

  

/ 0 نظر / 3 بازدید