شب بی انتها

 

انتهای روشن شب را انتظار می کشیدیم
         بی آنکه روزن امیدی باشد
             بی آنکه آغوش گرم عشقی چشم انتظار ما باشد
        و اکنون بر دروازه سپید دم حیرانیم .

/ 0 نظر / 19 بازدید