گفتگو

من از عشق می گویم با تو

تو از تنهایی

من از سایه های سرد و غروب رابطه دم می زنم

من از رفتن های بی بازگشت  می ترسم

تو از سنگینی سایه رابطه

رسوایی

دلم که طاقت این همه غم ندارد

پکیده است

من از مرور خاطرات می گویم و شادی ها

تو از طلاق می گویی

منطق و هزار جور حکم و ضابطه ..

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید