حق

احتمالا

قریب به یقین من تازه رسیده ام به اینجا

نه او را میشناسم نه تو را

نه او ها

و نه تو های قبل از تو و تو و تو

شاید حق با شماست

شاید حق با من .

اما حق ها هم ناشیانه عجیبند

همه حق هستند

اما به شکلی مضحک و تلخ

متنافرند یا متضاد .

/ 0 نظر / 5 بازدید