بچه های ایران

تو مرام ما یوزپلنگای ایرانی هراس نیست 

 ارزش آزادی با جونمون قابل قیاس نیست 

 ما می ایستیم 

 ما میجنگیم 

 حتی اگر بخان خفمون کنن با بزن بزن 

 اینجا جای ماهاست اونا باید بذارن برن

/ 0 نظر / 6 بازدید