ترامپولین

 
 
از چه بیهوده می هراسی ؟
کودک درونت را کوک کن ول کن روی ترامپولین
یا .. یا سرنوشت  خودت را به آب یخ این جو بسپار
زمانی بس طولانی از آغاز گذشته
تا پایان چیزی نمانده است
و تو هنوز درگیر سالگرد حوادث غمبار قدیمی نشسته ای و بق می کنی
جستی بزن خدا را چه می دانی ؟
شاید آسمان تو را ربود
و شاید هم تو ستاره ای از آسمان کندی
 
 
(این رو روی یه یادداشت قدیمی پیدا کردم . فک کنم سال 90 نوشتم!)
/ 0 نظر / 11 بازدید