ناگفته های مرد سنگی

گوشه ای که سر ریز میکند روح آشفته من

تعریف عشق

عشق را به تازگی یافتم

همان دمی که تو بر زانویم نشستی

همان دمی که تنها لبخند ساد ه من آرامت کرد

     و با حرکات ساده ات

         با اشاره نگاهی شاد

       صادقانه صدایم کردی : بابا

آری

هماندم بود که تمامی رویاها و خاطراتم

                             ناگهانی سریع

                                           فرو رمبید

              و شروع کردم به تعریف دوباره عشق

                   عین و شین و قاف تنهاسه حرف ناچیز است دربرابر تو

                                      من تو  را تا آنسوی کرانه های زندگی

                                                   بی توقع

                                                   با اصرار

                                                               دوست دارم ..

 

+   شین عین نژاد ; ۸:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir