ناگفته های مرد سنگی

گوشه ای که سر ریز میکند روح آشفته من

شکار خدا

خسته از راه

     دلگرفته از بیراه

          پشت بر دیوار

          آه..آه

 

چشمانم خسته(از گریه ای بی پایان)

 دست و پا فرسوده راه

ناکام هزار آرزو

بی انجام

          فریاد میزنم خدا!

           تا شاید سایه ای - ردی -گوشه ای

                                          پیدا کنم ز تو

           

بی فایده !

بی مفهوم

نا مفهوم و گنگ

روبه قلب آسمان

شلیک میکنم گلوله های عقده ام..

                       (تا شاید یکیشان قلبت را شکافد

                                                        شاید دمی

                                                             فرو افتی از تخت شاهیت)

+   شین عین نژاد ; ۸:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir