ناگفته های مرد سنگی

گوشه ای که سر ریز میکند روح آشفته من

آتش بازی

شرار شعله ای عجیب سوزنده

احساس نفس های شماره افتاده از پشت خط

انتظار اتفاقهای ساده (ولی عجیب و غریب )

زمان های مقرر و قریب

دل های بی هراس از شکستنی نزدیک

سکوت های معنی دار 

 جمله های فلسفی

حس شاعرانگی ، اندوه ، دوری

حتی شادی  های کودکانه بچگی 

آه انگار "من زیبا می شوم " آه انگار "من رعنا می شوم"

+   شین عین نژاد ; ٧:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir