ناگفته های مرد سنگی

گوشه ای که سر ریز میکند روح آشفته من

اعدامی

سحرگاه سرد پاییزی

مرور خاطرات ، نکرده ها ، کرده ها

 مشایعت ، زندان بان

و ترس سیاه و سرما تا مغز استخوان

خیال های زمخت مرگ آلود و سرد

لحظه ای سکوت

فشار دور گردن و  پرواز

+   شین عین نژاد ; ۸:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir